Ul. Rzepakowa 2, Ul. Karliczka 6.
660 033 244 od pn-pt w godzinach 8-16
biuro@iqacademy.pl

WWR i KSZTAŁCENIE SPECJALNE

Wczesne wspomaganie rozwoju i kształcenie specjalne

Na terenie żłobka i przedszkola IQ Academy realizowane są zajęcia z Kształcenia Specjalnego oraz Wczesnego Wspomagania Rozwoju dziecka.
Zapraszamy rodziców dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością do korzystania z usług
naszego zespołu!

W skład naszego zespołu wchodzą:

  • Terapeuta SI
  • Rehabilitant
  • Logopeda
  • Psycholog
  • Oligofrenopedagog

Praca z naszymi specjalistami daje szansę Twojemu dziecka na:

  • lepszy rozwój psychoruchowy, społeczny i emocjonalny
  • lepszy rozwój mowy i wzbogacenie słownictwa
  • polepszenie stanu zdrowia
  • lepsze funkcjonowanie w bliższym i dalszym otoczeniu
  • minimalizowanie skutków niepełnosprawności.

Na terenie naszego przedszkola znajduje się sala do zajęć z integracji sensorycznej (SI).

Pobyt dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi 100 zł plus
wyżywienie.
Pobyt dziecka z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju jest pomniejszony o 100 zł
miesięcznie — rodzice pokrywają także koszty wyżywienia.