Ul. Rzepakowa 2, Ul. Karliczka 6, Ul. Armii Krajowej 62
660 033 244
biuro@iqacademy.pl

SZKOŁA PODSTAWOWA

AKADEMIA ROZWOJU INTELIGENCJI


 • SZKOŁA OPARTA NA WZORZE SKANDYNAWSKIM
 • PLANY NAUCZANIA OPRACOWANE WE WSPÓŁPRACY ZE SZKOŁĄ SZWEDZKĄ
 • EDUKACJA PROWADZONA W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM W OPARCIU O PIONIERSKI DWUJĘZYCZNY PROGRAM NAUCZANIA
 • NAUKA PRZEZ PRAKTYKE, ZABAWE I DOŚWIADCZENIE
 • SZKOŁA REALIZUJE KSZTAŁCENIE SPECJALNE I WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU


 • JESTEŚ TWÓRCZY, SAMODZIELNY I KREATYWNY- BĘDZIEMY CIE W TYM WSPIERAĆ
 • POKAŻEMY CI JAK SIĘ UCZYĆ ABY EDUKACJA BYŁA PRZYJEMNOŚCIĄ, ODKRYWANIEM I POSZUKIWANIEM Z PASJĄ
 • LICZYMY SIĘ Z TWOIM ZDANIEM I TWOIMI POTRZEBAMI
 • SZANUJEMY TWOJĄ INDYWIDUALNOŚĆ,
 • BIERZEMY POD UWAGĘ TWOJE ZDOLNOŚCI , POMYSŁY, ZAINTERESOWANIA
 • POKAŻEMY CI JAK PRAKTYCZNIE WYKORZYSTAĆ SAMODZIELNIE ZDOBYTĄ WIEDZĘ
 • BĘDZIEMY PRACOWAĆ RAZEM Z TOBĄ W ATMOSFERZE TOLERANCJI I ŻYCZLIWOŚCI
 • BĘDZIESZ PARTNEREM I WSPÓŁTWÓRCĄ TWOJEJ DROGI EDUKACYJNEJ

 • ZAPEWNIAMY OPIEKĘ TWOJEMU DZIECKU OD 7.00 DO 17.00 KAŻDEGO DNIA W SZKOLE
 • ORGANIZUJEMY W BLOKU POZALEKCYJNYM NAUKĘ I ODRABIANIE ZADAŃ- NIE MA KONIECZNOŚĆI ROBIENIA TEGO POZA SZKOŁĄ
 • ZAPEWNIAMY MIESIĄC OPIEKI WAKACYJNEJ KAŻDEMU UCZNIOWI
 • ZAPEWNIAMY MOŻLIWOŚC SKORZYSTANIA Z POSIŁKÓW W TRAKCIE POBYTU W SZKOLE
 • ORGANIZUJEMY ZAJĘCIA DODATKOWE ROZWIJAJĄCE ZAINTERSOWANIA DZIECKA
 • ZAPEWNIAMY TERAPIĘ, REHABILITACJĘ UCZNIOM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI
 • WESPRZEMY CIĘ W KAŻDYM PROBLEMIE – MOŻESZ LICZYĆ NA POMOC PSYCHOLOGA, PEDAGOGA, LOGOPEDY, FIZJOTERAPEUTY, TERAPEUTY.

 • PEŁNI ROLĘ TOWARZYSZA DZIECKA W JEGO DRODZE DO WIEDZY I DOŚWIADCZENIA
 • PROWADZI ZAJĘCIA W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM
 • JEST PRZEWODNIKIEM, KTÓRY POKAZUJE DZIECIOM JAK SAMODZIELNIE ODKRYWAĆ ŚWIAT
 • DBA O TO ABY NAUKA BYŁA PRZYJEMNOŚCIĄ I RADOŚCIĄ
 • UWZGLĘDNIA W SWOJEJ PRACY UMIEJĘTNOŚCI, ZDOLNOŚCI , PASJE I MOŻLIWOŚCI KAŻDEGO UCZNIA
 • WDRAŻA TECHNIKI UCZENIA SIĘ , ĆWICZENIA PAMIĘCI, KONCENTRACJI, UWAGI
 • UCZY JAK RADZIĆ SOBIE ZE STRESEM, POKAZUJE JAK UWALNIAĆ EMOCJE I BYĆ W ZGODZIE ZE SOBĄ
 • POKAZUJE JAK PRAKTYCZNIE WYKORZYSTAĆ ZDOBYTĄ WIEDZĘ
 • JEST PRZYJACIELEM I DORADCĄ

 • 7.00-8.30 – ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE
 • 8.30-9.00 – ŚNIADANIE
 • 9.00-13.30 – ZAJĘCIA EDUKACYJNE – REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ
 • 13.30- 14.15 PRZERWA OBIADOWA
 • 15.00- 17.00 ZAJĘCIA DODATKOWE I TERAPEUTYCZNE , OPIEKA ŚWIETLICOWA
 • SZKOŁA ZAPEWNIA MOŻLIWOŚĆ ZAKUPIENIA CATERINGU ( 3 POSIŁKI DZIENNIE)

 • JĘZYK HISZPAŃSKI
 • INTEGRACJA SENSORYCZNA
 • ZAJĘCIA SPORTOWE
 • ZAJĘCIA Z SENSOPLASTYKĄ
 • GIMNASTYKA KOMPENSACYJNO – KOREKCYJNA

 • WPISOWE – 1000 ZŁ. , DLA ABSOLWENTÓW PRZEDSZKOLA IQ ACADEMY 50% ZNIŻKI
 • CZESNE – 990 ZŁ PŁATNE PRZEZ 12 MIESIĘCY W ROKU
 • PRZY UTRZYMANIU UMOWY PRZEZ 3 LATA – GWARANCJA CENY
 • DZIECI Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO – 300 ZŁ MIESIĘCZNIE
 • ZNIŻKA DLA RODZEŃSTWA – DRUGIE DZIECKO 50% CENY
 • WPISOWE BĘDZIE POBIERANE OD CZERWCA 2021r.

 
KATOWICE BRYNÓW, RZEPAKOWA 2

@IQACADEMYSZKOLA

IQACADEMY.SZKOLA@GMAIL.COM

530309035