Ul. Rzepakowa 2, Ul. Karliczka 6, Ul. Armii Krajowej 62
660 033 244
biuro@iqacademy.pl

Rekrutacja

AKADEMIA ROZWOJU INTELIGENCJI

Rekrutacja krok po kroku

Informujemy, że w żłobkach odbywa się rekrutacja na projekt z dofinansowaniem unijnym.

Dofinansowanie przeznaczone jest dla rodziców wracających do pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka (urlop macierzyński, wychowawczy, rodzicielski) i trwa przez pierwsze 12 miesięcy uczęszczania dziecka do żłobka.

Informujemy, że rekrutacja na następny rok szkolny do naszych placówek odbywa się zawsze od kwietnia. W razie dostępności miejsc rekrutacja odbywa się na bieżąco.

ŻŁOBEK Z DOFINANSOWANIEM – POBYT DZIECKA – 300 zł miesięcznie z wyżywieniem!

  • Uprzejmie informujemy,że rozpoczynamy rekrutację do żłobków mieszczących się w Katowicach przy ulicy Armii Krajowej 62 oraz Rzepakowej 2. Realizujemy program dofinansowany z Funduszy Europejskich przeznaczony dla rodziców wracających do pracy po urlopach rodzicielskich. Projekt realizowany będzie w jednej z wybranych lokalizacji, w Żłobku Dwujęzycznym IQ Academy. Regulamin i formularz rekrutacyjny w załącznikach.
  • Regulamin_rekrutacji_EDUKO.doc
  • Umowa_udziału_w_projekcie_EDUKO.doc
  • zał.1_formularz_rekrutacyjny_EDUKO.doc

Celem głównym projektu W Nowym Roku idę do pracy! W Nowym Roku idę do żłobka! jest wzrost aktywności na rynku pracy 110 kobiet i mężczyzn zamieszkałych i/lub zatrudnionych na terenie gminy miejskiej Katowice, przez wprowadzenie rozwiązań ułatwiających godzenie życia rodzinnego i zawodowego. W ramach działań projektu ma powstać 67 miejsc w 2 żłobka lokalizacjach –ul. Armii Krajowej 62 oraz ul. Rzepakowa 2 w Katowicach.W ramach Projektu przewiduję się realizację następujących działań:

  • realizację bieżącej działalności żłobka w godzinach 6.00 – 18.00
  • zajęcia logopedyczne,
  • zajęcia ogólnorozwojowe – zajęcia indywidualne zgodne z potrzebami dzieci
  • zajęcia muzyczno – ruchowe
  • zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne – zajęcia z języka angielskiego.

W ramach projektu zapewnione jest pełne wyżywienie dla dzieci w trakcie pobytu w żłobku.
Planowanym efektem projektu jest powrót do pracy lub znalezienie zatrudnienia przez 110 mężczyzn i kobiet, którzy dotychczas opiekowali się dziećmi do lat 3 i z tego powodu ich aktywność zawodowa była ograniczona.
Okres realizacji projektu 01.05.2019 – 31.08.2021
Wartość projektu: 3 024 066,45 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 661 178,48 PLN