Ul. Rzepakowa 2, Ul. Karliczka 6, Ul. Armii Krajowej 62
660 033 244
biuro@iqacademy.pl

Rekrutacja

AKADEMIA ROZWOJU INTELIGENCJI

 1. Pobierz i wypełnij kartę zgłoszenia do szkoły
 2. Dokonaj opłaty wpisowej – 1000 zł. ( możliwość uiszczenia opłaty od 1 czerwca 2021r,)
 3. Odeślij wypełnioną kartę na adres mailowy: iqacademy.szkola@gmail.com
 4. Czekaj na maila zwrotnego potwierdzającego przyjęcie dziecka do szkoły.

Drodzy Rodzice!

Wniosek o przyjęcie dziecka w związku z ograniczeniem funkcjonowania placówki od 27.03.2021 do 09.03.2021 jest dostępny w załączniku. Gotowe oświadczenia do podpisania przygotujemy na miejscu w żłobku, będziecie je Państwo mogli podpisać w poniedziałek rano.

Z wyrazami szacunku:

Dyrekcja IQ Academy

Rekrutacja krok po kroku

 • Pobierz i wypełnij kartę zgłoszenia oraz kartę informacyjną do przedszkola lub żłobka
 • Dokonaj opłaty wpisowej – 200 zł. Na konto przedszkola lub żłobka: PEKAO S.A 79 1240 2959 1111 0010 5373 1165
 • Koszt pobytu dziecka w projekcie – 300zł( w tym wyżywienie)
 • Koszt pobytu dziecka poza projektem – 550 zł, plus 13 zł -wyżywienie doba. 
 • Odeślij wypełnione karty oraz potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej na adres mailowy: biuro@iqacademy.pl
  zaznacz w wiadomości do której placówki ma uczęszczać dziecko:
  RZEPAKOWA, ARMIA KRAJOWA LUB KARLICZKA
 • Czekaj na maila zwrotnego potwierdzającego przyjęcie dziecka.

Informujemy, że w żłobkach odbywa się rekrutacja na projekt z dofinansowaniem unijnym.

Dofinansowanie przeznaczone jest dla rodziców wracających do pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka (urlop macierzyński, wychowawczy, rodzicielski) i trwa przez pierwsze 12 miesięcy uczęszczania dziecka do żłobka.

Informujemy, że rekrutacja na następny rok szkolny do naszych placówek odbywa się zawsze od kwietnia. W razie dostępności miejsc rekrutacja odbywa się na bieżąco.

ŻŁOBEK Z DOFINANSOWANIEM – POBYT DZIECKA – 300 zł miesięcznie z wyżywieniem!

 • Uprzejmie informujemy,że rozpoczynamy rekrutację do żłobków mieszczących się w Katowicach przy ulicy Armii Krajowej 62 oraz Rzepakowej 2. Realizujemy program dofinansowany z Funduszy Europejskich przeznaczony dla rodziców wracających do pracy po urlopach rodzicielskich. Projekt realizowany będzie w jednej z wybranych lokalizacji, w Żłobku Dwujęzycznym IQ Academy. Regulamin i formularz rekrutacyjny w załącznikach.
 • Regulamin_rekrutacji_EDUKO.doc
 • Umowa_udziału_w_projekcie_EDUKO.doc
 • zał.1_formularz_rekrutacyjny_EDUKO.doc

Celem głównym projektu W Nowym Roku idę do pracy! W Nowym Roku idę do żłobka! jest wzrost aktywności na rynku pracy 111 kobiet i mężczyzn zamieszkałych i/lub zatrudnionych na terenie gminy miejskiej Katowice, przez wprowadzenie rozwiązań ułatwiających godzenie życia rodzinnego i zawodowego. W ramach działań projektu ma powstać 68 miejsc w 2 żłobka lokalizacjach –ul. Armii Krajowej 62 oraz ul. Rzepakowa 2 w Katowicach.W ramach Projektu przewiduję się realizację następujących działań:

 • realizację bieżącej działalności żłobka w godzinach 6.00 – 18.00
 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia ogólnorozwojowe – zajęcia indywidualne zgodne z potrzebami dzieci
 • zajęcia muzyczno – ruchowe
 • zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne – zajęcia z języka angielskiego.

W ramach projektu zapewnione jest pełne wyżywienie dla dzieci w trakcie pobytu w żłobku.
Planowanym efektem projektu jest powrót do pracy lub znalezienie zatrudnienia przez 111 mężczyzn i kobiet, którzy dotychczas opiekowali się dziećmi do lat 3 i z tego powodu ich aktywność zawodowa była ograniczona.
Okres realizacji projektu 01.05.2019 – 30.09.2021
Wartość projektu: 3 024 066,45 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 661 178,48 PLN

Drodzy Rodzice!

Wniosek o przyjęcie dziecka w związku z ograniczeniem funkcjonowania placówki od 27.03.2021 do 09.03.2021 jest dostępny w załączniku. Gotowe oświadczenia do podpisania przygotujemy na miejscu w żłobku, będziecie je Państwo mogli podpisać w poniedziałek rano.

Z wyrazami szacunku:

Dyrekcja IQ Academy

Informujemy, że wszystkie żłobki są dofinansowane z projektu Maluch Plus 2020