Ul. Rzepakowa 2, Ul. Karliczka 6, Ul. Armii Krajowej 62
660 033 244
biuro@iqacademy.pl

Przedszkole Rzepakowa 2

AKADEMIA ROZWOJU INTELIGENCJI

Drodzy Rodzice!

Wniosek o przyjęcie dziecka w związku z ograniczeniem działalności placówki w dniach od 27.03.2021 do 09.03.2021 jest dostępny w załączniku. Gotowe oświadczenia do podpisania przygotujemy na miejscu w przedszkolu, będziecie je Państwo mogli podpisać w poniedziałek rano.

Z wyrazami szacunku:

Dyrekcja IQ Academy

Opis Przedszkola

Przedszkole IQ Academy powstało na podwalinach istniejącej od 10 lat placówki „Babcina Kraina”.

Naszą naczelną zasadą jest „Nauka przez zabawę”, a celem jest wszechstronny rozwój dziecka.

Nauczyciele realizują podstawę programową w oparciu o polski i angielski system edukacji. Nasi podopieczni rozwijają swoje zainteresowania w małych, maksymalnie 15 osobowych grupach. Każdy z przedszkolaków w trakcie pobytu w naszej placówce, korzysta z szerokiego wachlarza usług proponowanych przez przedszkole. W ramach czasu spędzonego w przedszkolu, podopieczni mają zagwarantowaną :

 • stałą obecność native speaker`a ( w trakcie codziennych aktywności, a także grupowych zajęć dydaktycznych );
 • ciągłe wsparcie psychologa, obecnego na co dzień – zarówno dla dzieci jak i rodziców;
 • możliwość korzystania z usług fizjoterapeutów, którzy uczestniczą w życiu grupy;
 • aktywny udział zespołu logopedów, którzy dbają o prawidłowy rozwój mowy naszych podopiecznych.

Poza wymienionymi specjalistami, każda grupa przedszkolna prowadzona jest przez wykwalifikowanych nauczycieli i nauczycieli wspomagających.

Oferta edukacyjna

Edukacja w naszej placówce, to nie tylko realizacja podstawy programowej. Grono pedagogiczne stara się, aby przedszkolaki miały możliwość rozwoju w różnych dziedzinach. W ramach pobytu dziecka w placówce oferujemy zajęcia z :

 • nauki programowania i edukacji matematycznej opartej na metodzie prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, która zakłada wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną realizowaną tak, aby zapewnić im sukcesy w nauce. Wspomaganie rozwoju opiera się przede wszystkim na osobistym doświadczeniu dziecka, które stanowi budulec, z którego dziecko tworzy pojęcia i umiejętności;
 • logorytmiki, której głównym założeniem jest polisensoryczne wspomaganie rozwoju dziecka, opartego na trzech głównych zmysłach: wzroku, słuchu i dotyku ( instrument, ruch, logopedia – jako rozwój mowy ). Ćwiczenia wykonywane w trakcie zajęć logorytmicznych rozwijają mowę dziecka poprzez szereg właściwie dobranych technik i ćwiczeń. Proponowane zabawy są ściśle związane i zestrojone z ruchem, rytmem, akcentem i słowem;
 • literatury połączonej z nauką czytania wykorzystującej metodę globalną opartą na pięcioetapowej koncepcji Glenna Domana, której głównym założeniem jest optymalne stymulowanie wrodzonego potencjału mózgu od najmłodszych lat. Metoda podzielona jest na pięć etapów, które systematycznie realizowane pozwalają dziecku na opanowanie umiejętności czytania;
 • zajęć gimnastycznych, prowadzonych przez fizjoterapeutów, łączących w sobie elementy ćwiczeń siłowych, równoważnych i ogólnorozwojowych;
 • dogoterapii, która z roku na rok zyskuje coraz większą popularność. Pies poprzez bezwarunkową akceptację, zaspokaja potrzebę bliskości, łagodzi poczucie samotności, odrzucenia i lęku. Kontakt z czworonogiem pomaga radzić sobie z trudnymi emocjami. Dogoterapia dzieli się na trzy główne działy. W naszej placówce wykorzystywana jest forma AAE ( Animal Assisted Education ); czyli edukację z psem. Celem tej formy zajęć jest zmotywowanie do nauki poprzez aktywny udział psa w zajęciach.

Oferta zajęć cyklicznych

 • udział w cyklicznych zajęciach „ Teatr na żywo”, w czasie którego dzieci mają okazję poznać najpiękniejsze bajki w nowoczesnej odsłonie;
 • możliwość udziału w koncertach muzyki klasycznej;
 • dogoterapia;
 • zajęcia z piłki nożnej ” Kangur”;

Dodatkowo umożliwiamy uczestnictwo w dodatkowo płatnym programie „Przedszkoliada”. Cotygodniowe zajęcia ruchowe z wykorzystaniem elementów piłki nożnej, siatkowej, ręcznej oraz koszykówki, Promowana jest idea „fair play”. Trenerzy prowadzący zajęcia ze szczególną troską dbają o wszechstronny rozwój fizyczny swoich wychowanków.

Miesięczny koszt : 38 zł.

Kształcenie specjalne i WWR

W placówce realizujemy także program Wczesnego Wspomagania Rozwoju ( WWR ) i Kształcenie Specjalne. W ramach programów oferujemy współpracę dzieci z :

 • psychologiem ( mgr Karolina Łasut )
 • fizjoterapeutami ( mgr Małgorzata Nowik , mgr Kinga Kapica )
 • logopedami ( mgr Maria Kura, mgr Daria Woźniak ).

Kadra

 • mgr Agnieszka Cichocka - Dyrektor Placówki IQ Academy

mgr Joanna Hendel – Zastępca dyrektora Przedszkola, oligofrenopedagog.

Ukończyła studia I stopnia Akademii  Wychowania Fizycznego w Katowicach na kierunku Wychowanie Fizyczne ze specjalnością z gimnastyki Korekcyjnej. Studia II stopnia Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach na kierunku Wychowanie Fizyczne uzyskując tytuł magistra. Studia podyplomowe z Oligofrenopedagogiki na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Kursy i Szkolenia: Kurs kwalifikacyjny  instruktora rekreacji ruchowej z aerobiku. Kurs  kwalifikacyjny trenera pływania 2 klasy. Kurs kwalifikacyjny instruktora fitnessu. Wady postawy ciała dziecka w wieku przedszkolnym- szkolenie. Zabawy muzyczno- ruchowe wspomagające  kształtowanie  prawidłowej postawy ciała- szkolenie. Integracja sensoryczna- wykrywanie zaburzeń i zasady prowadzenia terapii.   Wady postawy ciała dzieci w wieku przedszkolnym- szkolenie

Jolanta Krupa – nauczyciel grupy najmłodszej,
mgr Filologii Polskiej, spec nauczycielska i dyskurs publiczny, absolwentka zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
Marlena Więcek – nauczyciel grupy najmłodszej,
mgr zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, psychopedagog, nauczyciel edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
Gabriela Dzidowska – Grzesik – nauczyciel grupy średniej,
mgr wychowania przedszkolnego, refleksoterapeuta.
Kinga Kapica – Fizjoterapeuta – Nauczyciel wspomagający
Ukończenie studiów magisterskich na kierunku Fizjoterapia na Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu.
Studia podyplomowe na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kierunku Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna dzieci i młodzieży.
Studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie pedagogiczne, realizowanie w Instytucie Studiów Podyplomowych Pedagogium w Gliwicach.
Kursy:
– Fizjoterapia dzieci i niemowląt
– Rytmika w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
– Animator czasu wolnego
– Logorytmika jako holistyczna metoda wspomagająca motorykę, słuch oraz mowę.
Anna Klimczak – Wychowawca grupy starszaków
Studia: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne (magister)
Kursy/ szkolenia:pedagogika zabawy w czterech porach roku
dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiejnauka programowania
zaburzenia zachowania i emocji (rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym)
Karolina Łasut – psycholog oraz nauczyciel wspomagający.
Studia magisterskie na Uniwersytecie śląskim, kierunek : psychologia.
Blok Kształcenia Nauczycielskiego – przygotowanie pedagogiczne.
Małgorzata Nowik- fizjoterapeutka
Ukończyła:
Śląski Uniwersytet Medyczny z tytułem mgr Fizjoterapii
Studia podyplomowe i kursy:Terapeuta metody NDT- Bobath;
Terapeuta metody Cranio- Sacralnej;
Kurs Integracji Sensorycznej (moduł I)
studia podyplomowe: Neurorozwojowa terapia dzieci z dysfunkcjami centralnego układu nerwowego;
studia podyplomowe : Przygotowanie pedagogiczne;
kurs PNF;
masaż klasyczny Stopień I;
„Koncepcja kształtowania motorycznego w Treningu Funkcjonalnym”, moduł I i II;
Szkolenie: „Zabawa w terapii dziecka z autyzmem”;
Diagnostyka i podstawowe zasady leczenia zachowawczego skolioz idiopatycznych”.


mgr Angelica Jaz-Bienek – Native Speaker z Wielkiej Brytanii, Specjalista nauczania dwujęzycznego

Nazywam się Angelika Jaz – Bienek jestem prawnikiem i założycielem, właścicielem firmy
Speech & Sound ltd zajmującą się szerzeniem dwujęzyczności wśród dzieci przedszkolnych/
szkolnych oraz rozwojem językowym dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
Jestem Native speakerem z Wielkiej Brytanii. W Polsce mieszkam od 2017 roku, Jestem osobą
wychowywaną dwujęzycznie – co oznacza, że biegle mówię w języku angielskim jak i w języku
polskim.
Swoje doświadczenie z dziećmi rozwijam od 9 lat, współpracując z różnymi placówkami
edukacyjnymi oraz organizując różnorodne projekty związane z językiem. Moja metoda
nauczania to połączenie zabawy, ruchu, logiki, kreatywności i muzyki. Metoda ta prowadzi do
wyzbycia się u dzieci strachu przed obcym językiem, a także sprawia, że dzieci szybciej
przyswajają słowa i frazy językowe.
Jako przyszły radca prawny specjalizuję się i stoję na straży praw dziecka.

mgr Paulina Cybulska – Pedagog specjalny, Nauczyciel wspomagający.

Paulina Cybulska – Pedagog Specjalny w przedszkolu. Nauczyciel wspomagający.
Nauczyciel j. angielskiego w żłobku oraz nauczyciel j. hiszpańskiego w przedszkolu.
Absolwentka studiów magisterskich – Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyłam również studia podyplomowe – Pedagogika Specjalna – edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz pedagogiczne studia podyplomowe. Pozostałe kwalifikacje to: licencjat z filologii hiszpańskiej, kurs z j. Angielskiego – Bedford College, kursy: Zaburzenia zachowania współwystępujące u uczniów ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera, „Poznaję siebie, odkrywam świat…” – zabawy i ćwiczenia dla dzieci ze spektrum autyzmu. Obecnie w trakcie podyplomowych studiów z logopedii. Moją pasją jest praca z dziećmi, w wolnym czasie lubię pływać, podróżować oraz oglądać filmy i czytać.

Plan Dnia grupy najmłodszej

600 – 700 – schodzenie dzieci
700 – 800– zajęcia opiekuńcze
800 – 830– zajęcia z native speakerem dla wszystkich grup
830 – 900 – śniadanie
900 – 1130 – zajęcia dydaktyczne zgodnie z obowiązującą podstawą programową, w tym zajęcia fakultatywne
1130 – 1200 – obiad
1200 – 1430 – odpoczynek poobiedni
1430 – 1500 – podwieczorek
1500 – 1800 – zajęcia opiekuńcze, zabawy stolikowe, zabawa swobodna

Plan Dnia grupy średniej oraz najstarszej

600 – 700 – schodzenie dzieci
700 – 800– zajęcia opiekuńcze
800 – 830– zajęcia z native speakerem dla wszystkich grup
830 – 900 – śniadanie
900 – 930 – czynności higieniczne i porządkowe
930 – 1300 – zajęcia dydaktyczne zgodnie z obowiązującą podstawą programową, w tym zajęcia fakultatywne
1300 – 1330– obiad
1330 – 1430 – relaksacja
1430 – 1500 – podwieczorek
1500 – 1800 – zajęcia opiekuńcze, zabawy stolikowe, zabawa swobodna

 • Halloween


Niezbędnik przedszkolaka

Chcąc ułatwić dzieciom wejście w świat przedszkola i zapewnić im jak najlepsze warunki adaptacyjne prosimy, aby każdy przedszkolak miał przygotowaną wyprawkę, w skład której będą wchodziły:

 • kapcie na białej podeszwie gumowej, takie aby dziecko było je w stanie samodzielnie założyć;
 • w podpisanym worku dwa komplety ubrań na zmianę adekwatne do pory roku ( majtki, skarpetki/rajstopy, spodnie, koszulka );
 • pampersy i mokre chusteczki ( jeżeli dziecko korzysta );
 • strój do ćwiczeń gimnastycznych

Reszta niezbędnych rzeczy ( m.in. szczoteczka do zębów, pasta do zębów ) jest zapewniana przez przedszkole.

Jako pracownicy oświaty, zdajemy sobie sprawę jak ważne w procesie adaptacji są zabawki przynoszone przez dzieci do przedszkola, ale również wiemy jak często mogą one ulec zniszczeniu czy zgubieniu przez przedszkolaków, dlatego prosimy, aby zabawki były przynoszone w odgórnie ustalony dzień tygodnia tj. piątek. W trosce o bezpieczeństwo, prosimy, aby zabawki nie były zbyt małe i nie zawierały małych elementów.

Opłaty

wpisowe: 200 zł

opłata miesięczna: czesne: 500 zł – drugie dziecko 50% taniej

dzienne wyżywienie: 13 zł

Dzieci posiadające orzeczenie o kształceniu specjalnym płacą jedynie za posiłki.

Dzieci posiadające opinie o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju mają prawo do ustalonej zniżki.

Opłaty za podręczniki

KOMPLET PODRĘCZNIKÓW DLA:

3latki – 80.75zł

4latki – 95.01zł

5-6 latki – 127zł

Wpłatę prosimy uiszczać na konto przedszkola do dnia 30.10.2020r

Wpłatę za ubezpieczenie – 34zł prosimy wpłacać u wychowawców grup przedszkola do dnia 30.10.2020r

Godziny otwarcia placówki : Poniedziałek – Piątek : 600 – 1800

Kontakt

Katowice Brynów

ul. Rzepakowa 2

tel. 733 370 025

e-mail: biuro@iqacademy.pl

Fanpage Facebook : IQ Academy – Prywatne Przedszkola i Żłobki w Katowicach