Kształcenie specjalne i wczesne wspomaganie rozwoju

Informujemy, że na terenie przedszkola prowadzony jest zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju dziecka i kształcenia specjalnego.

Celem pracy zespołu jest pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

W skład naszego zespołu wchodzą:

 • oligofrenopedagog
 • psycholog
 • logopeda
 • rehabilitant
 • terapeuta SI

Praca z naszymi specjalistami daje szansę Twojemu dziecka na:

 • lepszy rozwój psychoruchowy, społeczny i emocjonalny
 • polepszenie stanu zdrowia
 • lepsze funkcjonowanie w bliższym i dalszym otoczeniu
 • minimalizowanie skutków niepełnosprawności

Rodzicom zapewniamy:

 • wsparcie psychologiczne
 • fachowe konsultacje i porady w zakresie pracy z dzieckiem
 • pomoc w kształtowaniu postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem
 • opracowanie indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju dla dziecka, psychoedukację

Na terenie naszego przedszkola posiadamy własną salę do zajęć z Integracji Sensorycznej.

Zapraszamy rodziców dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością do korzystania z bezpłatnych usług naszego zespołu!

POBYT DZIECKA Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO JEST BEZPŁATNY ( RODZICE POKRYWAJĄ JEDYNIE KOSZTY WYŻYWIENIA). POBYT DZIECKA Z OPINIĄ O WCZESNYM WSPOMAGANIU ROZWOJU JEST POMNIEJSZONY O 150ZŁ. MIESIĘCZNIE. (RODZICE POKRYWAJĄ TAKŻE KOSZTY WYŻYWIENIA)

KONTAKT

kod z obrazka
Przepisz kod z obrazka
* - pole wymagane