Ul. Rzepakowa 2, Ul. Karliczka 6, Ul. Armii Krajowej 62
660 033 244
biuro@iqacademy.pl

Karliczka 6

AKADEMIA ROZWOJU INTELIGENCJI

Opis Żłobka

Żłobek IQ Academy o profilu Sensorycznym i Sensoplastycznym znajduje się w Katowicach – Giszowcu. Od momentu powstania placówki w lutym 2017 roku najważniejszym celem, który nam przyświeca jest tworzenie ciepłej, domowej atmosfery, co daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa, a każde z nich jest traktowane indywidualnie.

Nasz żłobek dysponuje 40 miejscami dla dzieci w wieku od 20tyg – 3 rż. W placówce stawiamy na wszechstronny rozwój i kreatywność dziecka ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju w sferze sensorycznej i sensoplastycznej. W edukacji żłobkowej stawiamy na samodzielność.

Dzieci opuszczające naszą placówkę są samodzielne, potrafią się ubrać, znają zasady panujące podczas spacerów i zabaw, same myją rączki, buzię i ząbki ponadto uczą się zasad współdziałania w grupie a dzięki integracji są nauczone wzajemnej akceptacji w oparciu o życzliwe odnoszenie się do innych oraz wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.

Dzięki małym grupom, dzieci w naszym żłobku czują się swobodnie i bezpiecznie.

Wczesne wspomaganie rozwoju

Na terenie żłobka realizowane są zajęcia z Wczesnego Wspomagania Rozwoju dziecka.

Celem pracy naszego zespołu jest pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia deficytów lub niepełnosprawności.

W skład naszego zespołu wchodzą:

 • Terapeuta SI
 • Rehabilitant
 • Logopeda
 • Psycholog i Oligofrenopedagog (w drugiej placówce)

W razie potrzeby, dzięki współpracy z naszą drugą placówką przy ul. Rzepakowej mamy możliwość skorzystania z usług Psychologa oraz Oligofrenopedagoga.

Praca z naszymi specjalistami daje szansę Twojemu dziecka na:

 • lepszy rozwój psychoruchowy, społeczny i emocjonalny,
 • polepszenie stanu zdrowia,
 • lepsze funkcjonowanie w bliższym i dalszym otoczeniu,
 • minimalizowanie skutków niepełnosprawności.

Codzienne zajęcia edukacyjne oraz zajęcia dodatkowe

Placówka IQ Academy przy ul. Karliczka 6 oferuje szereg nieodpłatnych ciekawych zajęć.

W skład których wchodzą:

 • Zajęcia logopedyczne
 • Zajęcia w zakresie rozwoju muzycznego
 • Zajęcia sensoryczne
 • Zajęcia sensoplastyczne
 • Zajęcia z matematyki sensorycznej
 • Zajęcia rytmiczne i logorytmiczne.
 • Zajęcia z psami – zajęcia organizowane przez wykwalifikowanego dogoterapeutę z wieloletnim stażem
 • Zajęcia z języka angielskiego
 • Zajęcia ruchowe
 • Zajęcia Ogólnorozwojowe
 • Zajęcia i zabawy tematyczne
 • Koncerty muzyki klasycznej
 • Przedstawienia teatralne

Na terenie placówki odbywają się również koncerty muzyczne oraz teatrzyki dzięki którym dzieci mają możliwość obcowania ze sztuką już od najmłodszych lat.

Kadra

 • Mgr Agnieszka Cichocka - Dyrektor Placówki IQ Academy

<\br>

W naszej placówce pracuje wykwalifikowany personel z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi. Opiekunki, prócz uzyskanych kwalifikacji do pracy z dziećmi do lat 3, posiadają bogaty zasób zainteresowań i talentów, które mogą wykorzystywać w swojej pracy. Szczególnie wyraźne zamiłowania artystyczne Pań wpłynęły na pomysł, aby placówka bazowała na plastyce sensorycznej i ogólnym rozwoju sensorycznym, które poza wspieraniem ogólnego rozwoju, pomagają kształtować umiejętności oraz wrażliwość artystyczną. Nasza kadra stale podnosi swoje kwalifikacje, co jest poparte certyfikatami i dyplomami z udziału w szerokiej gamie kursów, szkoleń i webinarów, dzięki którym możemy usprawniać naszą pracę oraz sprostać wymaganiom żłobkowiczów.

Grupy i Wychowawcy

„MALI OBSERWATORZY ŚWIATA”

 • Anna Cieśla – Z-ca dyrektora oraz wykwalifikowana opiekunka dziecięca, wychowawca grupy.
 • Agnieszka Cichocka – Wykwalifikowana opiekunka dziecięca, wychowawca grupy.

„PODWODNI TROPICIELE”

 • Agnieszka Burna – Wykwalifikowana opiekunka dziecięca, wychowawca grupy.
 • Lilla Ściuk – Wykwalifikowana opiekunka, wychowawca grupy.

„MALI PRZYRODNICY”

 • Agata Zwolińska – Wykwalifikowana opiekunka dziecięca, wychowawca grupy.
 • Ilona Demel – Wykwalifikowana opiekunka dziecięca, wychowawca grupy.

Rekrutacja krok po kroku

79 1240 2959 1111 0010 5373 1165

 • Odeślij wypełnione dokumenty oraz potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej na adres mailowy iqkarliczka6@wp.pl
 • Poczekaj na maila zwrotnego

Zajęcia adaptacyjne

Zajęcia adaptacyjne są ustalane indywidualnie z rodzicem i dostosowywane do potrzeb wynikających z rozwoju maluszka. Zajęcia trwają przeważnie dwa tygodnie i rozpoczynają się od 15 minutowego spotkania. Z uwagi na dobro dzieci, które już uczęszczają do placówki, rodzice nie są obecni na sali, stąd krótki czas pobytu dziecka na początku adaptacji. W kolejnych dniach zajęcia są wydłużane w porozumieniu z rodzicem do 2 godzin. Biorąc pod uwagę szereg doświadczeń, wypracowałyśmy system adaptacyjny, dzięki któremu okres ten przebiega łagodnie zarówno dla dziecka jak i dla rodzica.

Podczas zajęć adaptacyjnych pragniemy aby dziecko czuło się swobodnie, powoli poznając zasady panujące w placówce.

W trakcie okresu adaptacyjnego oferujemy :

 • zabawy integracyjne
 • zabawy ruchowe z muzyką
 • zabawy z chustą animacyjną
 • zabawy plastyczne
 • zabawy na świeżym powietrzu.

Wszystkie zajęcia są dostosowane do potrzeb naszych maluszków. Pozwalamy aby dzieci poznawały nowe otoczenie w przyjaznej atmosferze i we własnym tempie.

Plan pozytywnego dnia w naszym żłobku:

6:00-8:45– Schodzenie się dzieci do placówki

 • Swobodna zabawa w kącikach tematycznych.
 • Indywidualne zabawy z opiekunkami.
 • Zabawy integracyjne.

8:45-9:00– Przygotowanie do posiłku/Toaleta

9:00-9:30– Śniadanie

 • Nauka samodzielnego spożywania posiłku.
 • Nauka poprawnego siedzenia przy stoliku.

9:30-9:50– Zabiegi higieniczne i czynności samoobsługowe

 • Mycie buzi, rączek i zębów.
 • Nauka korzystania z nocnika/toalety.

9:50-10:20– Zajęcia dydaktyczne

 • Zabawy sensoplastyczne/ sensoryczne
 • Zajęcia kształtujące motoryke małą i dużą.
 • Zajęcia z języka angielskiego.
 • Zabawy logopedyczne.
 • Zajęcia rytmiczne/logorytmiczne
 • Zabawy tematyczne.

10:20-10:30– II Śniadanie

10:30-11:20– Zabawy na świeżym powietrzu ( w przypadku niepogody w sali)

11:20-11:30– Przygotowanie do posiłku/Toaleta

11:30-12:00– Obiad (zupa + drugie danie)

12:00-14:00– Czas na sen lub leżakowanie

 • Czytanie bajek.
 • Słuchanie wyciszającej muzyki.

14:00-14:50– Pobudka/ Zabawy tematyczne

 • Gimnastyka pobudzająca.
 • Zabawy paluszkowe, konstrukcyjne, ruchowe i mini teatrzyki.

14:50-15:00– Przygotowanie do posiłku/ Toaleta

15:00-15:30- Podwieczorek

15:30-17:00– Zabawy swobodne

 • Łączenie grup na środkowej sali.
 • Rozchodzenie się dzieci do domów.
 • Indywidualne rozmowy rodziców z opiekunkami.

Proszę pamiętać, że w zależności od grupy wiekowej oraz działań zaplanowanych na konkretny dzień poszczególne punkty mogą ulec zmianie lub przesunięciu w czasie.


Opłaty

JEDNORAZOWA OPŁATA WPISOWA- 200 ZŁ

 • WYPRAWKA – 70 zł na rok
 • OPŁATA MIESIĘCZNA ZA POBYT DZIECKA- 550 ZŁ.
 • STAWKA DZIENNA ZA WYŻYWIENIE* – 13 ZŁ (wnoszona do 3 go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni)

* Stawka zmienna obliczana na podstawie obecności dziecka w żłobku

Zniżki: ZNIŻKA – 50% DRUGIE DZIECKO

Kontakt

Ul. Karliczka 6, 40- 488, Katowice

adres e-mail do dyrekcji: biuro@iqacademy.pl

adres e-mail do placówki: iqkarliczka6@wp.pl

Numery telefonów

nr tel. do Dyrekcji – 602 730 025

nr tel. do placówki – 791 544 544

GODZINY OTWARCIA

Placówka jest czynna w godzinach 6:00 – 17:00