Ul. Rzepakowa 2, Ul. Karliczka 6.
660 033 244 od pn-pt w godzinach 8-16
biuro@iqacademy.pl

Cennik

Przedszkole Rzepakowa

JEDNORAZOWA OPŁATA WPISOWA – 300 zł.
WYPRAWKA – 70 zł na rok.

Opłata za pobyt dziecka wnoszona przez rodziców:
• opłata za codzienną opiekę, zajęcia dydaktyczne realizujące podstawę programową – 500 zł;
• opłata za dwujęzyczność – 100 zł;
• opłata za comiesięczne zajęcia dodatkowe tj. dogoterapia, zajęcia teatralne, koncerty muzyczne itp. – 50 zł.
RAZEM – 650 zł miesięcznie.
Dzieci Posiadające Opinie o Potrzebie Wczesnego Wspomagania – 550 zł miesięcznie.
Dzieci Posiadające Orzeczenie o potrzebie Kształcenia Specjalnego – 100 zł miesięcznie.

Drugie dziecko – 50%.

STAWKA DZIENNA ZA WYŻYWIENIE*

• Opłata dzienna za wyżywienie: 15 zł;
• Opłata za wyżywienie – (dieta bez mleka i jaj, bezglutenowa, wegetariańska, bez mleka i laktozy): 16 zł;
• Diety specjalne: krzyżowe, eliminacyjne itp. – cena ustalana indywidualnie.

*Stawka zmienna obliczana na podstawie obecności dziecka w żłobku.

Żłobek Rzepakowa

JEDNORAZOWA OPŁATA WPISOWA – 300 zł.

Opłata za pobyt dziecka w żłobku – 1600 zł, z czego:
• 600 zł pokrywa dotacja z Urzędu Miasta dla dzieci zamieszkujących na terenie miasta Katowice;
• 400 zł – świadczenie żłobkowe ( tylko dla rodziców niekorzystających z rodzinnego kapitału opiekuńczego);
• 600 zł opłata miesięczna pokrywana przez rodziców.
UWAGA: Opłata za żłobek dla rodziców niekorzystających ze świadczenia żłobkowego będzie wynosiła 1000 zł.
Zniżka dla dzieci posiadających Opinie o Potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju – 100 zł.

Drugie dziecko – 50%.

STAWKA DZIENNA ZA WYŻYWIENIE*

• Opłata dzienna za wyżywienie: 15 zł;
• Opłata za wyżywienie – (dieta bez mleka i jaj, bezglutenowa, wegetariańska, bez mleka i laktozy): 16 zł;
• Diety specjalne: krzyżowe, eliminacyjne itp. – cena ustalana indywidualnie.

*Stawka zmienna obliczana na podstawie obecności dziecka w żłobku.

Żłobek Karliczka

JEDNORAZOWA OPŁATA WPISOWA – 300 zł.
WYPRAWKA – 70 zł na rok.
Opłata za pobyt dziecka w żłobku – 1600 zł, z czego:
• 600 zł pokrywa dotacja z Urzędu Miasta dla dzieci zamieszkujących na terenie miasta Katowice;
• 400 zł – świadczenie żłobkowe ( tylko dla rodziców niekorzystających z rodzinnego kapitału opiekuńczego);
• 600 zł opłata miesięczna pokrywana przez rodziców.
UWAGA: Opłata za żłobek dla rodziców niekorzystających ze świadczenia żłobkowego będzie wynosiła 1000 zł.
Zniżka dla dzieci posiadających Opinie o Potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju – 100 zł.

Drugie dziecko – 50%.

STAWKA DZIENNA ZA WYŻYWIENIE*

• Opłata dzienna za wyżywienie: 15 zł;
• Opłata za wyżywienie – (dieta bez mleka i jaj, bezglutenowa, wegetariańska, bez mleka i laktozy): 16 zł;
• Diety specjalne: krzyżowe, eliminacyjne itp. – cena ustalana indywidualnie.

*Stawka zmienna obliczana na podstawie obecności dziecka w żłobku.