Przedszkole i żlobki IQ ACADEMY

Nasze przedszkole zrodziło się z marzeń o najwyższej jakości edukacji i wychowaniu dzieci w wieku przedszkolnym

Nasze cele:

 • Solidne przygotowanie dzieci do edukacji szkolnej w obu językach: polskim i angielskim
 • Dwujęzyczność na każdym kroku, jakie stawia Twoje dziecko – Native Speaker rozmawia z dzieckiem wyłącznie w języku angielskim podczas wszelkich zajęć edukacyjnych, zabaw czy posiłków
  Zajęcia opieramy na brytyjskim oraz polskim programie edukacji przedszkolnej
 • Pokazanie im świata, innych kultów oraz języków
 • Edukacja na wielu poziomach, idąca w parze z wychowaniem, nauka współpracy grupowej, samodzielności, harmonijny rozwój
 • Komfort oraz poczucie bezpieczeństwa, dzięki piętnastoosobowym grupom przedszkolnym
 • Wyżywienie dostarczane przez firmę cateringową jest dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci. Na pełne wyżywienie składa się: śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek oraz nieograniczony dostęp do wody źródlanej i napojów. Porcje są duże odpowiednie dla wieku.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji przez cały rok, od poniedziałku do piątku od 6.00 do 18.00

Nieustannie poszerzamy nasze kwalifikacje, by Państwa dzieci były w jak najlepszych rękach !

IQ ACADEMY AKTUALNOŚCI

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z CZESNYM I OPŁATĄ W PRZEDSZKOLU I ŻŁOBKU

Zgodnie z *ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 placówka IQ Academy pozostaje w gotowości do świadczenia usługi edukacyjnej i opiekuńczo wychowawczych. Samo zamknięcie nie wynikło z jej winy. Rodziców natomiast wiąże umowa, zgodnie z którą zobowiązali się do opłacania comiesięcznego czesnego, niezależnie od obecności dziecka na zajęciach. Zaprzestanie wnoszenia opłaty, mogłoby więc spowodować wypowiedzenie umowy.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji każda placówka edukacyjna m.in przedszkola czy żłobki ma obowiązek przejścia na nauczanie zdalne. Czyli nauczyciele pracują przez cały czas przygotowując zadania do wykonania w domu, jak również materiały edukacyjne a więc świadczą część usługi (edukacyjną) w ramach której realizują obowiązkową podstawę programową. Jeżeli przedszkole/ żłobek przygotowuje się do zajęć zdalnych (a to jest obowiązek wynikający z rozporządzenia MEN) to znaczy że świadczy część usługi.

Zgodnie z powyższym decyzją Dyrekcji IQ Academy opłata za czesne do momentu otwarcia placówki zostaje pomniejszona:

 • w przedszkolu o 25% kwoty pobieranej do tej pory, czyli opłata wynosi 415,00 zł.
 • w żłobku dzieci nie objętych projektem Eduko lub Canviar o 25% kwoty pobieranej do tej pory, czyli opłata wynosi 415.00 zł.
 • w żłobku dzieci które obejmuje projekt Eduko lub Canviar opłata ryczałtowa pozostaje bez zmian do czasu podjęcia decyzji przez instytucję finansującą pobyt dzieci w żłobku.
Czytaj więcej

KADRA

REKRUTACJA I ADAPTACJA

Rekrutacja krok po kroku

 1. POBIERZ I WYPEŁNIJ KARTĘ ZGŁOSZENIA ORAZ KARTĘ INFORMACYJNĄ DO PRZEDSZKOLA i ŻŁOBKA.
 2. DOKONAJ OPŁATY WPISOWEJ – 200 ZŁ. NA KONTO PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA: PEKAO S.A 79 1240 2959 1111 0010 5373 1165
 3. ODEŚLIJ WYPEŁNIONE KARTY ORAZ POTWIERDZENIE DOKONANIA OPŁATY WPISOWEJ NA ADERS MAILOWY: biuro@iqacademy.pl ORAZ ZAZNACZ W WIADOMOŚCI DO KTÓREJ PLACÓWKI MA UCZĘSZCZAĆ DZIECKO: PIOTROWICE LUB GISZOWIEC.
 4. CZEKAJ NA MAILA ZWROTNEGO POTWIERDZAJĄCEGO PRZYJĘCIE DZIECKA.

Informujemy, że w żłobkch odbywa się rekrutcja na projekt z dofinansowniem unijnym.

Dofinansowanie przeznaczone jest dla rodziców wracających do pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka (urlop macierzyński, wychowawczy, rodzicielski) i trwa przez pierwsze 12 miesięcy uczęszczania dziecka do żłobka.

Informujemy, że rekrutacja na następny rok szkolny do naszych placówek odbywa się zawsze od kwietnia. W razie dostępności miejsc rekrutacja odbywa się na bieżąco.

ŻŁOBEK Z DOFINANSOWANIEM - POBYT DZIECKA - 300 zł miesięcznie z wyżywieniem!

EFS dofinansowanie

Uprzejmie informujemy,że rozpoczynamy rekrutację do żłobków mieszczących się w Katowicach przy ulicy Armii Krajowej 62 oraz Rzepakowej 2. Realizujemy program dofinansowany z Funduszy Europejskich przeznaczony dla rodziców wracających do pracy po urlopach rodzicielskich. Projekt realizowany będzie w jednej z wybranych lokalizacji, w Żłobku Dwujęzycznym IQ Academy. Regulamin i formularz rekrutacyjny w załącznikach.

Celem głównym projektu W Nowym Roku idę do pracy! W Nowym Roku idę do żłobka! jest wzrost aktywności na rynku pracy 110 kobiet i mężczyzn zamieszkałych i/lub zatrudnionych na terenie gminy miejskiej Katowice, przez wprowadzenie rozwiązań ułatwiających godzenie życia rodzinnego i zawodowego. W ramach działań projektu ma powstać 67 miejsc w 2 żłobka lokalizacjach –ul. Armii Krajowej 62 oraz ul. Rzepakowa 2 w Katowicach.W ramach Projektu przewiduję się realizację następujących działań:

 • realizację bieżącej działalności żłobka w godzinach 6.00 – 18.00
 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia ogólnorozwojowe – zajęcia indywidualne zgodne z potrzebami dzieci
 • zajęcia muzyczno - ruchowe
 • zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne - zajęcia z języka angielskiego,

W ramach projektu zapewnione jest pełne wyżywienie dla dzieci w trakcie pobytu w żłobku.
Planowanym efektem projektu jest powrót do pracy lub znalezienie zatrudnienia przez 110 mężczyzn i kobiet, którzy dotychczas opiekowali się dziećmi do lat 3 i z tego powodu ich aktywność zawodowa była ograniczona.
Okres realizacji projektu 01.05.2019 – 31.08.2021
Wartość projektu: 3 024 066,45 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 661 178,48 PLN

Zajęcia adaptacyjne

W trosce o naszych najmłodszych oraz komfort rodziców stworzyliśmy długofalowy program adaptacyjny. Zabawy z rówieśnikami w towarzystwie rodziców oswajają malucha z nowym otoczeniem. Dzięki spotkaniom redukuje się napięcie związane z przyszłym rozstaniem.

Zajęcia adaptacyjne odbywają się przez dwa tygodnie poprzedzające przyjęcie dziecka do żłobka lub przedszkola, w godzinach 10.00 - 12.00. Po wpłacie wpisowego zajęcia adaptacyjne są bezpłatne!

W programie zajęć adaptacyjnych:

 • Zabawy integracyjne
 • zabawy ruchowe z muzyką
 • zajęcia plastyczne
 • zabawy z chustą animacyjną
 • zabawy na świeżym powietrzu

OFERTA EDUKACYJNA I ZAJĘCIA DODATKOWE

W ramach codziennych zajęć nasze przedszkola i żłobki oferują:

 • Nauczanie dwujęzyczne prowadzone przez neative speakera z Wielkiej Brytanii zakładające realizację brytyjskiej podstawy programowej
 • Edukacje matematyczną z nauką kodowania
 • Edukacje muzyczno- sensoryczną: stymulowanie i usprawnianie wszystkich zmysłów
 • Propagowanie postawy ekologicznej: czyste powietrze w przedszkolu i żłobku, zbilansowana dieta oraz minimalizacja środków chemicznych
 • Rozbudowany program rozwoju inteligencji:
  - Metody rozwoju obu półkul mózgowych, kształtowanie inteligencji emocjonalnej.
  - Kształcenie literackie oraz naukę czytania metodą DOMANA.
  - Zajęcia z dogoterapii, zajęcia teatralne, koncerty muzyczne, zajęcia plastyczne i ruchowe.

Oprócz zajęć pakietowych oferujemy program zajęć dodatkowych (odrębnie płatnych za każdy miesiąc). Wychodzimy naprzeciw rozwijaniu zainteresowań i talentów.

Oferujemy Państwu następujące zajęcia dodatkowe:

 1. Zajęcia sportowe z piłką – „Drużyna Kangura”
  Program zajęć Drużyny Kangura jest formą zachęcenia dzieci do podejmowania aktywności fizycznej opartej na ćwiczeniach z piłkami. Jest on odpowiedzią na potrzebę realizacji zainteresowań ruchowych przedszkolaków oraz ich rodziców, chcących zapewnić swoim dzieciom jak najlepsze warunki do rozwoju fizycznego i motorycznego.
  Celem zajęć jest:
  • polepszenie ogólnego stanu zdrowia,
  • uświadomienie korzyści wynikających z aktywności fizycznej,
  • ukulturalnianie fizyczne dziecka,
  • zapewnienie harmonijnego rozwoju fizycznego dziecka,
  • przygotowanie mentalne do współpracy w grupie, zdrowej rywalizacji, umiejętności, pogodzenia się z przegraną oraz szacunku do przeciwnika,
  • popularyzacja aktywności fizycznej u przedszkolaków poprzez zabawę i ćwiczenia.

  Zajęcia prowadzone są z wykwalifikowanym trenerem.
  CENA ZAJĘĆ: 100 ZŁ / miesiąc

 2. Zajęcia taneczne z „Egurrola Dance Kids”
  Program zajęć tańca nowoczesnego pozwala rozwijać aktywność fizyczną u dziecka jak i szereg jego dyspozycji psychofizycznych: koncentrację uwagi, spostrzegawczość, poczucie rytmu, współdziałanie w grupie, myślenie, wyższą samoocenę, dyscyplinę wewnętrzną, pokonywanie nieśmiałości.
  Podczas zajęć tanecznych:
  • dzieci uczone są kroków podstawowych,
  • wykonujemy podstawowe ćwiczenia rozciągające i gimnastyczne,
  • zajęcia urozmaicamy zabawami tanecznymi i improwizacjami ruchowymi,
  • uczymy prawidłowego nazewnictwa kroków,
  • rozwijamy poczucie rytmu i muzykalność u dzieci,
  • kształtujemy prawidłową sylwetkę.

  Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego instruktora tańca.
  CENA ZAJĘĆ: 100 ZŁ / miesiąc

KONTAKT

kod z obrazka
Przepisz kod z obrazka
* - pole wymagane